A- A A+

inclusie

Wat Is inclusie? Om niet in discussie te gaan namen we als definitie de verklaring van Salamanca. De verklaring van Salamanca is het meest gezaghebbende document op onderwijsgebied dat ooit wereldwijd werd vastgesteld. De verklaring werd door Europa geratificeerd tijdens het Verdrag van Parijs in 1994.

SALAMANCA STATEMENT

De Salamanca Verklaring van de UNESCO verklaart dat:

ieder kind een fundamenteel recht heeft op onderwijs en in staat moet worden gesteld een acceptabel niveau van leren te bereiken en op peil te houden;

ieder kind unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en leerbehoeften heeft;

opleidingen moeten worden ontworpen en onderwijsprogramma’s ingevoerd,die rekening houden met deze eigenschappen en leerbehoeften;

allen met speciale onderwijsbehoeften toegang moeten hebben tot reguliere scholen welke hen opnemen in een kindgericht pedagogisch klimaat dat instaat is aan hun behoeften tegemoet te komen;

reguliere scholen met deze inclusieve inslag het meest effectief zijn in het bestrijden van discriminerende opvattingen, in het creëren van een opengemeenschap, in het bouwen aan een inclusieve maatschappij en het bereiken van onderwijs voor iederee. Bovendien voorzien zij in effectief onderwijs voor de meerderheid (zonder speciale behoeften) en verbeteren zij de doelmaigheid van het gehele onderwijssysteem. 

Met andere woorden: inclusie is een mensenrecht en komt allen ten goede.
De officiële bericht kan je hier nalezen: http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF